Privacy

PRIVACY BELEID

ARTIKEL 1 - VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u een aankoop doet in onze winkel, als onderdeel van ons koop- en verkoopproces, verzamelen wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u in onze winkel surft, ontvangen wij ook automatisch het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, dat ons in staat stelt meer details te verkrijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

E-mail marketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

Marketing per sms (indien van toepassing): door uw telefoonnummer in te voeren bij uw bestelling, stemt u in met het ontvangen van sms'jes (opvolging van bestellingen en herstel van verlaten wagens), evenals promotionele aanbiedingen. Er worden niet meer dan 5 sms'jes per maand verstuurd. U kunt zich op elk moment uitschrijven door STOP per sms te sturen.

ARTIKEL 2 - TOESTEMMING

Hoe verkrijgen wij uw toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te plannen of een aankoop te retourneren, gaan wij ervan uit dat u alleen voor dat doel instemt met het verzamelen en gebruiken van uw informatie door ons.

Indien wij u om andere redenen, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, om uw persoonsgegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de mogelijkheid bieden dit te weigeren.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Indien u, nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, van mening verandert en niet langer ermee instemt dat wij contact met u opnemen, uw informatie verzamelen of deze bekendmaken, kunt u ons daarvan in kennis stellen door contact met ons op te nemen via contact@twee-sieraden.nl.

ARTIKEL 3 - OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien u onze Algemene Voorwaarden schendt.

ARTIKEL 4 - SHOPIFY

Onze webwinkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee wij onze diensten en producten aan u kunnen verkopen.

Uw gegevens worden opgeslagen in Shopify's gegevensopslagsysteem en databases, en in de algemene Shopify applicatie. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die wordt beschermd door een firewall.

Betaling:

Als u uw aankoop doet via een directe betalingsgateway, slaat Shopify in dit geval uw creditcardgegevens op. Deze informatie wordt gecodeerd in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). De informatie over uw aankooptransactie wordt bewaard zolang als nodig is om uw bestelling te voltooien. Zodra uw bestelling is voltooid, wordt de informatie over de aankooptransactie gewist.

Alle gateways voor directe betalingen voldoen aan PCI-DSS, beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van bedrijven als Visa, MasterCard, American Express en Discover.

De PCI-DSS-vereisten garanderen de veilige verwerking van kredietkaartgegevens door onze winkel en zijn dienstverleners.

Voor meer informatie, zie de Shopify Servicevoorwaarden hier of het Privacybeleid hier.

ARTIKEL 5 - DOOR DERDEN VERRICHTE DIENSTEN

In het algemeen zullen de door ons ingeschakelde derden uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten die zij aan ons verlenen.

Sommige externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankooptransacties.

Wat deze aanbieders betreft, raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u kunt begrijpen hoe zij met uw persoonlijke informatie omgaan.

U dient er rekening mee te houden dat sommige leveranciers gevestigd kunnen zijn of over faciliteiten beschikken in een ander rechtsgebied dan u of wij. Dus als u besluit door te gaan met een transactie waarvoor de diensten van een derde leverancier nodig zijn, kan uw informatie worden beheerst door de wetten van het rechtsgebied waarin die leverancier is gevestigd of het rechtsgebied waarin zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u bijvoorbeeld in Canada bent gevestigd en uw transactie wordt verwerkt via een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kan uw informatie die wordt gebruikt om de transactie te voltooien, openbaar worden gemaakt krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van de Patriot Act.

Zodra u onze winkelsite verlaat of wordt doorverwezen naar een website of toepassing van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van onze website.

Links

U kunt onze website verlaten door op bepaalde links op onze website te klikken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken van deze andere sites en raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.

ARTIKEL 6 - VEILIGHEID

Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaan, worden ontvreemd, toegankelijk worden gemaakt, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of worden vernietigd.

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, worden deze gecodeerd door middel van Secure Sockets Layer (SSL) en opgeslagen met AES-256 encryptie. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle vereisten van de PCI-DSS en passen wij aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen toe.

COOKIES

Hieronder volgt een lijst van de cookies die wij gebruiken. Wij hebben ze hier opgesomd, zodat u kunt kiezen of u ze al dan niet toestaat.

session_id, unieke sessie-identifier, hiermee kan Shopify informatie over uw sessie opslaan (referrer, landingspagina, enz.).

_shopify_visit, geen gegevens bewaard, blijft 30 minuten staan sinds laatste bezoek. Gebruikt door het interne statistiekvolgsysteem van onze websiteprovider om het aantal bezoeken te registreren.

shopify_uniq, geen gegevens bijgehouden, vervalt om middernacht (afhankelijk van de locatie van de bezoeker) de volgende dag. Berekent het aantal bezoeken aan een winkel per unieke klant.

winkelwagen, unieke identificatiecode, blijft 2 weken bestaan, slaat uw winkelwageninformatie op.

_secure_session_id, unieke identificatiecode voor de sessie

storefront_digest, unieke identifier, ongedefinieerd als de winkel een wachtwoord heeft, het wordt gebruikt om te weten of de huidige bezoeker toegang heeft.

ARTIKEL 7 - LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus gelieve het regelmatig te controleren. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht worden. Als wij wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen wij u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en onder welke omstandigheden wij die eventueel bekendmaken.

Indien onze winkel wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaars, zodat wij producten aan u kunnen blijven verkopen.

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS


Indien u: toegang wenst tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze wenst te corrigeren, te wijzigen of te wissen, een klacht wenst in te dienen, of indien u gewoon meer informatie wenst, neem dan contact op met onze Privacy Officer op contact@twee-sieraden.nl